Bảo Trì Bảo Dưỡng

Bảng báo giá Bảo dưỡng điều hòa An Phú


STT

Nội dung bảo dưỡng

Đơn vị tínhSố lượngGiá(VNĐ)
1Điều hòa công suất 9.000 - 12.000BTUMáy01 ÷ 0490.000
2Điều hòa công suất 9000- 12.000BTUMáy05 ÷ 0980.000
3Điều hòa công suất 9.000 - 12.000BTUMáy≥ 1070.000
4Điều hòa công suất 18.000BTUMáy01 ÷ 04120.000
5Điều hòa công suất 18.000BTUMáy05 ÷ 09115.000
6Điều hòa công suất 18.000BTUMáy≥ 011110.000
7Điều hòa công suất ≥24.000BTUMáy01 ÷ 04150.000
8Điều hòa công suất ≥24.000BTUMáy05 ÷ 09140.000
9Điều hòa công suất ≥24.000BTUMáy≥ 011130.000
10Nạp gas bổ sung R22 (Loại máy 9.000 BTU – 18.000BTU)PSI017.000
11Nạp gas bổ sung R410 (Loại máy 9.000 BTU – 18.000BTU)PSI0115.000
12Nạp gas bổ sung R22 (Loại máy 24.000 BTU – 45.000BTU)PSI0110.000
13Nạp gas bổ sung R410 (Loại máy 24.000 BTU – 45.000BTU)PSI0120.000
14Nạp gas bổ sung R22 (Loại máy 48.000 BTU – 100.000BTU)PSI0120.000
15Nạp gas bổ sung R410 (Loại máy 48.000 BTU – 100.000BTU)PSI0125.000


Comments