Sửa Chữa Thay Thế


BẢNG BÁO GIÁ Công ty AN PHÚ
Kính gửi : Công ty Doosung Tech Bắc Ninh

Cty chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sử chữa như sau : 
 STT Nội dung sửa chữa Báo giá An Phú
   
   


Thành tiền : 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT.
                                                                                                                               
 Chữ ký đại diện bên yêu cầu                                                                              Chữ ký dại diện bên cung cấp